Minggu, 05 Juni 2011

UBAN RASULULLAH SAW

Minggu, 05 Juni 2011
UBAN RASULULLAH SAW
Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik r.a.: "Pernahkah Rasulullah saw.
menyemir rambutnya yang telah beruban?" Anas bin Malik menjawab:"Tidak
sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu
Bakar r.a. pernah mewarnai (rambutnya yang memutih) dengan daun pacar dan
katam."
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar, dari Abu Daud, dari Hamman yang bersumber
dari Qatadah)
• Katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut
sedangkan warnanya merah tua.
Dalam suatu riwayat Ibnu `Abbas r.a. mengemukakan: Abu Bakar r.a. berkata:
"Wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban!" Rasulullah saw. bersabda:
"Surah Hud, Surah al Waqi'ah, Surah al Mursalat, Surah Amma Yatasa'alun dan
Surah Idzasy-Syamsu kuwwirat, menyebabkan aku beruban."
(Diriwayatkan oleh Abu Kuraib Muhammad bin al A'la, dari Mu'awiyah bin Hisyam, dari
Syaiban, dari Ishaq, dari Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu `Abbas r.a.)
"Wahai Rasulullah, kami melihat Anda sesungguhnya telah beruban!" Rasulullah
saw. bersabda: "Surah Hud dan beberapa surah sebangsanya telah
menyebabkan aku beruban."
(Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waki', dari Muhammad bin Basyar, dari 'Ali bin Shalih, dari
Abi Ishaq yang bersumber dari Abi Juhaifah r.a.*)
• Abu Juhaifah adalah Wahab as Sawa' bin `Amir bin Sha'sha'ah al Kufi. Ia adalah seorang
sahabat yang masyhur. Menurut al Dzahabi, ia adalah rawi yang tsiqat (kuat hapalan dan
terpercaya). Ia wafat pada tahun 74 H.

0 komentar:

Posting Komentar