Minggu, 05 Juni 2011

TAWADLU RASULULLAH SAW

Minggu, 05 Juni 2011
TAWADLU RASULULLAH SAW
"Rasulullah saw. bersabda :"Janganlah kalian berlebihan memuji daku
sebagaimana kaum Nasrani yang berlebihan memuji anak Maryam. Aku
hanyalah seorang hamba, oleh sebab itu katakanlah (panggillah) `Abdullah
(hamba Allah) dan Rasul-Nya."
(Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani', diriwayatkan pula oleh Sa'id bin `Abdurrahman al
Makhzumi dan sebagainya, mereka menerima dari Sufyan bin `Uyainah, dari Zuhri, dari
`Ubaidilah, dari Ibnu `Abbas r.a., yang bersumber dari `Umar bin Khattab r.a.)
"Rasulullah saw. bersabda :"Sekalipun kepadaku hanya dihadiahkan betis
binatang, tentu akan kuterima. Dan sekiranya aku diundang makan betis
binatang, tentu akan kukabulkan undangannya. "
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin `Abdullahbin Bazi', dari Basyar bin al Mufadlal, dari
Sa'id dari Qatadah, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)
`Aisyah r.a. ditanya:"Apakah yang dikerjakan Rasulullah saw. Di rumahnya ?"
`Aisyah r.a. menjawab:"Beliau adalah seorang manusia biasa, beliau adalah
seorang yang mencuci bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan
melayani dirinya sendiri."
(Diriwayatkan oleh Muhammad bin Isma'il, dari'Abdullah bin Shalih, dari Mu'awiyah bin
Shalih, dari Yahya bin Sa'id, yang bersumber dari `Amrah)

0 komentar:

Posting Komentar