Minggu, 05 Juni 2011

TEMPAT BERTELEKAN RASULULLAH SAW

Minggu, 05 Juni 2011
CARA BERTELEKAN RASULULLAH SAW
"Aku masuk ke rumah rasulullah saw. tatkala beliau sedang sakit yang
membawa ajalnya. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Kepadanya kuucapkan
salam, kemudian beliau bersabda : "Wahai Fadlal, apa kabarmu?" Aku
menjawab : "Baik wahai Rasulullah !" Rasulullah bersabda : "Kuatkan balutan
yang ada di kepalaku ini !" Fadlal meneruskan ceritanya :"Maka kulakukan
perintah Rasulullah saw. itu. Kemudian beliau duduk, lalu meletakkan tangannya
di atas bahuku, kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid." Dan kisah
selanjutnya terdapat dalam hadist perihal wafatnya Rasulullah saw.
(Diriwayatkan oleh `Abdullah bin `Abdurrahman, dari Muhammad bin al Mubarak, dari
*`Atha'bin Muslim al Khaffaf al Halabi,dari Ja'far bin Furqan, dari `Atha' bin Abi
Rabbah,yang bersumber dari *al Fadlal bin `Abbas r.a.)
• Al Fadlal bin `Abbas r.a. adalah sahabat yang masyhur, ia adalah anak sulung `Abbas r.a.
(paman Rasulullah saw.)
• 'Atha' bin Muslim al Khaffaf al Halabi, di dla'ifkan oleh Abu Daud, dan menurut Abu Hatim
tidak boleh dipakai hujjah periwayatannya.
"Sesungguhnya Nabi saw. sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar (dari
rumahnya) dengan bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Waktu itu beliau
memakai kain Qithri (buatan Qatar) yang diselempangkan. Kemudian Beliau
shalat bersama mereka (para sahabat)."
(Diriwayatkan oleh `Abdullah bin `Abdurrahman, dari `Amr `Ashim, dari Hammad bin
Salamah, dari Humaid, yang bersumber dari Anas r.a.)

0 komentar:

Posting Komentar