Minggu, 05 Juni 2011

CARA BERJALAN RASULULLAH SAW

Minggu, 05 Juni 2011


CARA BERJALAN RASULULLAH SAW
"Tiada satupun kulihat lebih indah daripada Rasulullah saw., seolah-olah mentari
beredar di wajahnya. Juga tiada seorangpun yang kulihat lebih cepat jalannya
daripada Rasulullah saw., seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Sungguh,
kami harus bersusah payah melakukan hal itu, sedangkan Rasulullah saw. Tidak
memperdulikan. "
(Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id, dari *Ibnu Luhai'fah, dari Abi Yunus, yang
bersumber dari Abu Hurairah r.a.)
• Ibnu Luhai'ah adalah `Abdullah al Hadhrami, seorang faqih yang Masyhur dan qadli di Mesir,
namun demikian ad Dzahabi mendlaifkannya, tetapi hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu
Wahab, Ibnu Mubarak dan Abi `Abdurrahman al Muqri lebih baik. Ibnu Luhai'fah meninggal
dunia pada tahun 174 H.


"Bila Nabi saw. berjalan, maka ia berjalan dengan merunduk seakan-akan
jalanan menurun."
(Diriwayatkan oleh Shufyan bin Waki', dari ayahnya, dari al Masudi, dari `Utsman bin
Muslim bin Hurmuz, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, yang bersumber dari `Ali bin Abi
Thalib k.w.)

0 komentar:

Posting Komentar