Minggu, 05 Juni 2011

KAIN PENYEKA RASULULLAH SAW

Minggu, 05 Juni 2011


KAIN PENYEKA RASULULLAH SAW
"Rasulullah saw.sering menyeka (minyak di kepalanya), seakan-akan kain
penyeka kepalanya seperti kain penyeka tukang minyak."
(Diriwayatkan oleh Yusuf bin `Isaa, dari Waki', dari Rabi' bin Shabih, dari *Yazid bin Aban ar
Raqasi, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)
• Yazid bin Aban ar Raqasy dikenal sebagai orang yang dinilai munkar periwatannya. Hadits
ini sangat berlawanan dengan hadist Shahih, yang menerangkan tentang kebersihan dan
penampilan terpuji dari Rasulullah saw. (Muhammad `Afif az Za'bi)

0 komentar:

Posting Komentar