Minggu, 05 Juni 2011

TEMPAT MINUM RASULULLAH SAW

Minggu, 05 Juni 2011


TEMPAT MINUM RASULULLAH SAW


"Anas bin Malik r.a. memperlihatkan kepada kami tempat minuman yang terbuat
dari kayu. Tempat minuman itu tebal dan dililit dengan besi". kemudian anas r.a.
menerangkan : "Wahai Tsabit! Inilah tempat minum Rasulullah saw."
(Diriwayatkan oleh al Husain bin al Aswad al Baghdadi, dari `Amr bin Muhammad, dari `Isa
bin Thuhman, yang bersumber dari Tsabit r.a.)
"Sungguh ke dalam cangkir ini telah kutuangkan berbagai minuman untuk
Rasulullah saw., baik itu air, nabidz*, madu ataupun susu."
(Diriwayatkan oleh `Abdullah bin `Abdurrahman, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid
dan Tsabit, yang bersumber dari Anas bin Malik r.a.)
• Nabidz adalah air kurma, yakni beberapa biji kurma dimasukkan ke dalam air kemudian
dibiarkan (semalam) sampai airnya terasa manis.
BUAH-BUAHAN YANG DIMAKAN RASULULLAH SAW
"Nabi saw. memakan qitsa* dengan kurma (yang baru masak)."
(Diriwayatkan oleh Isma'il bin Musa al Farazi, dari Ibrahim bin Sa'id, dari ayahnya yang
bersumber dari `Abdullah bin Ja'far r.a.)
• Qitsa adalah sejenis buah-buahan yang mirip mentimun tetapi ukurannya lebih besar (Hirbis)
"Sesungguhnya Nabi saw. memakan semangka dengan kurma (yang baru
masak).”
(Diriwayatkan oleh `Ubadah bin `Abdullah al Khaza'i al Bashri, dari Mu'awiyah bin Hisyam,
dari Sufyan, dari Hisyam bin `Urwah, dari bapaknya, yang bersumber dari `Aisyah r.a.)
MINUMAN RASULULLAH SAW
"Minuman yang paling disukai Rasulullah saw. adalah minuman manis yang
dingin."
(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi `Umar, dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Zuhairi, dari `Urwah,
yang bersumber dari `Aisyah r.a.)

0 komentar:

Posting Komentar